Badania środowiska pracy

Wykonanie badań czynników szkodliwych oraz prowadzenie rejestrów czynników szkodliwych w środowisku pracy należy do obowiązków pracodawcy. Instytucje kontrolujące, takie jak Państwowa Inspekcja Sanitarna oraz Państwowa Inspekcja Pracy wymagają podczas kontroli protokołów potwierdzających wykonanie pomiarów.

OFERUJEMY BADANIA ŚRODOWISKA PRACY W ZAKRESIE:

  • pomiary hałasu na stanowiskach pracy,
  • pomiary hałasu ultradźwiękowego,
  • pomiary zapylenia na stanowiskach pracy,
  • pomiary substancji chemicznych,
  • pomiary drgań,
  • pomiary natężenia i równomierności oświetlenia,
  • pomiary promieniowania optycznego (np. lampy UV, stanowiska spawalnicze),
  • pomiary mikroklimatu na stanowiskach pracy.

Wszystkie wymienione powyżej usługi wykonywane są przez certyfikowane laboratorium posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji.