Świadczymy następujące usługi w zakresie ochrony przeciwpożarowej:

  • Szkolenia przeciwpożarowe
  • Opracowanie i aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego
  • Przygotowanie planów ewakuacji oraz rozmieszczenia sprzętu ppoż
  • Stały nadzór inspektora ochrony przeciwpożarowej nad przedsiębiorstwem