Świadczymy następujące usługi w zakresie bhp:

  • Szkolenia wstępne bhp
  • szkolenia okresowe bhp
    • dla stanowisk administracyjno-biurowych
    • dla stanowisk robotniczych
    • dla pracodawców i osób kierujących pracownikami
    • dla pracowników służb bhp
  • Opracowanie instrukcji stanowiskowych
  • Oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy
  • Przeprowadzanie postępowań powypadkowych w zakładach pracy
  • Stały nadzór przedsiębiorstw w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
  • Porady w zakresie prawa pracy
  • Porady kadrowe
  • Audyty bhp